Neden Liman Yayınevini Tercih Etmelisiniz?

Liman Yayınevi

2015 yılında yayın hayatına başlayan Liman Yayınevi, "İnsanın ürettiği her şey kültürdür" görüşünden hareketle, kültürlerarası ilişkilere olumlu katkılar sunarak diyalog temelli bir ilişkilenme sürecine katkıda bulunmayı ve tüm dünya vatandaşlarının akademik ve yaşam deneyimlerinden kaynaklanan kültür, sanat ve edebiyat çalışmalarının yayıncısı olmayı hedeflemektedir.

 

Genel Yayın Politikamız

Üretenler için üretiyoruz ve ürettiklerinizi potansiyel okurlarınızla buluşturuyoruz; ancak bunu yaparken niteliksiz edebi yığınların da karşısında duruyoruz. Yazma eylemi, üretilen bilgiyi talep eden ya da ihtiyacı olan herkese ulaştırma amacıyla yapılır. Dolayısıyla asgari bir nitelik taşımalıdır. Bu niteliğin oluşabilmesi için ise nitelikli okuma bilgisi gerekir. Burada bahsettiğimiz okuma bilgisi, sadece bir dilin alfabesini ve bu alfabenin seslenişlerini ve anlamlarını bilmek değil, sanat-estetik, dil ve anlatım, genel kültür ve politika gibi etkenlerle birlikte okuma-değerlendirme ve bellekteki mevcut bilgi birikimiyle sentezleyerek bir sonuca varma ya da varmaya çalışma eylemidir. Bu yöntemden yola çıkarak bir eseri yazmanın ve onu yayımlatmanın ne kadar emek gerektirdiğini görebiliriz.

Liman Yayınevi, genç kalemleri tüm olanaklarıyla destekler. Burada "genç" derken yaşın değil, kalemin gençliğinden bahsediyoruz. Türkiye edebiyatı uzun yıllardır hemen hemen her kategoride bir akım sorunu yaşamaktadır. Gelişen ve değişen dünyamıza ayak uydurabilecek ve yeni deneyimlere açık genç kalemler, yayınevimiz açısından öncelik taşımaktadır.