HAKKIMIZDA

2015 yılında yayın hayatına başlayan Liman Yayınevi, "İnsanın ürettiği her şey kültürdür" görüşünden hareketle, kültürlerarası ilişkilere olumlu katkılar sunarak diyalog temelli bir ilişkilenme sürecine katkıda bulunmayı ve tüm dünya vatandaşlarının akademik ve yaşam deneyimlerinden kaynaklanan kültür, sanat ve edebiyat çalışmalarının yayıncısı olmayı hedeflemektedir.

Bizim düşüncemize göre, üretilen her şey kültür olduğu kadar, kayıt altına da alınmalıdır. Bu nedenle, yayımlanan her eser, içerdiği tüm değişkenlerle birlikte dünya için yaşanabilir bir gelecek yaratılmasına katkıda bulunan önemli araçlardan biridir.

Liman Yayınevi, genç girişimcilerin önce hayalini kurduğu, sonra gerçekleştirdiği bir projedir. Şiir, roman, deneme, inceleme, öykü, masal gibi kültür yayınlarına ek olarak çocuk ve gençlik yayınları ile akademik yayınları okuyucularla buluşturmayı amaçlayarak kalıcı bir araç olma çabası içindeyiz.

GENEL YAYIN POLİTİKAMIZ

KÜLTÜR-SANAT ve EDEBİYAT

   Dünyamız ve ülkemizdeki yaygın anlayışa karşı olarak kurulan Liman Yayınevi, kültür-sanat ve edebiyatın sadece belirli aristokrat zümreler tarafından değil, halkın da üretebileceğine inanır.

   Üretenler için üretiyoruz ve ürettiklerinizi potansiyel okurlarınızla buluşturuyoruz; ancak bunu yaparken niteliksiz edebi yığınların da karşısında duruyoruz. Yazma eylemi, üretilen bilgiyi talep eden ya da ihtiyacı olan herkese ulaştırma amacıyla yapılır. Dolayısıyla asgari bir nitelik taşımalıdır. Bu niteliğin oluşabilmesi için ise nitelikli okuma bilgisi gerekir. Burada bahsettiğimiz okuma bilgisi, sadece bir dilin alfabesini ve bu alfabenin seslenişlerini ve anlamlarını bilmek değil, sanat-estetik, dil ve anlatım, genel kültür ve politika gibi etkenlerle birlikte okuma-değerlendirme ve bellekteki mevcut bilgi birikimiyle sentezleyerek bir sonuca varma ya da varmaya çalışma eylemidir. Bu yöntemden yola çıkarak bir eseri yazmanın ve onu yayımlatmanın ne kadar emek gerektirdiğini görebiliriz.

    Liman Yayınevi, genç kalemleri tüm olanaklarıyla destekler. Burada "genç" derken yaşın değil, kalemin gençliğinden bahsediyoruz. Türkiye edebiyatı uzun yıllardır hemen hemen her kategoride bir akım sorunu yaşamaktadır. Gelişen ve değişen dünyamıza ayak uydurabilecek ve yeni deneyimlere açık genç kalemler, yayınevimiz açısından öncelik taşımaktadır.

   Liman Yayınevi, yenilikçi, profesyonel ve şeffaflık başlıklarıyla kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemiştir. Genel yayın politikasını da bu hedeflere göre belirler ve uygular.

ESER YAYIM SÜRECİNE DAİR GENEL BAŞLIKLARIMIZ

Liman Yayınevi,

Emeğe değer verir ve bu nedenle süre değil adet bazlı yazar-eser sözleşmeleri yaparak yayımladığı eserlerin genel yayın haklarını yazarlarında bırakır.

Genç yazarları gerek nitelikli okuma-yazma öğrenimi, basım-yayım-dağıtım, geleneksel ve dijital medyada tanıtımları için destekler.

İlk defa çalışacağı yazarlardan I. Baskıya özel olmak üzere ücret alır.

Telif ödemeleri konusunda katıdır; miktar fark etmeksizin telif ödemelerini gününde yapar.

Yayımlayacağı eserlerin eksiksiz ve hatasız olmasına dikkat eder; tüm olanakları ile bu koşulları sağlar.

Eser, akademik bir yayınsa tüm olanaklarıyla yayımını sağlar, kamu kurumları ile ortaklaşa tanıtım faaliyetleri yürütür.

“Kitabın” akademik bir yayın değilse, yani edebi bir eserse, her okuyucu için kendi dünyasına özgü özel anlamlar barındırdığına inanır; bu nedenle sadece özgün eserleri yayımlar.

Türkiye'de her tip metnin okuru olduğuna inanır ve yazar-eser tanıtım süreçlerini her yazarına özgü bir biçimde ayrı ayrı yürütür.

“Basılı Kitap” ve “Elektronik Kitap” hizmetlerinin ikisini de verir.

Yayım ve dağıtım sürecini şeffaf yürütür.

Yazar-yayıncı ilişkisinin en az soy akrabalık ilişkileri kadar hassas olduğuna inanır ve yazarlarıyla ilişkilerini bu hassasiyetle kurar.

Editör onayından geçmeyen eserleri yayımlamaz.

Değerleri konusunda taviz vermez.

Her hususta tartışmaya ve gelişmeye açıktır.